Alliansekontrakter og verdibasert prosjektutvikling

Å endre fokus fra forpliktelser til muligheter

Statistikken over produktivitetsutvikling, feil på byggmasse grunnet prosjektering, overskridelser på tidsforbruk, økoniomiske rammer eller begge, viser tydelig at digitaliseringen av bygg og anleggsbransjen ikke til nå har gitt ønskede resultater.


Med andre ord: BIM er effektivt, brukt riktig, men det er ikke en løsning på alle problemer.

Et utvalg ressurspersoner fra bygg og anleggsbransjen i Finland gikk sammen for å løse en av kjerneårsakene for svak produktivitet og produktivitetsutvikling i bransjen: det organisatoriske, hvordan man kan samarbeide om gode løsninger.

Vårt webinar gir en innsikt i hvorfor vi ønsket å endre organiseringen av prosjektene, hvordan vi gjorde dette, og den positive effekten dette har gitt i til nå ca 80 prosjekter av vesentlig størrelse.

Innholdet er tilpasset Norsk anskaffelsesrett, og kan brukes direkte i Norsk bygg og anleggsnæring, i prosjekter som planlegges igangsatt.

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS