Artikler og referanser

 

BFC - BuildingSMART standard for BIM-samarbeid 

2020 - mai

Vi kjenner alle IFC, men hva er BFC?
BIM Collaboration Format er en åpen standard som tar med seg informasjon mellom ulike systemer.
IFC håndterer selve modellen, men endringsmeldinger og ulike andre rapporter og aktiviteter i prosjektet handteres av BFC: det gir grunnlag for å kunne gi beskjeder direkte i den sammenstilte modellen, uten å måtte ty til PDF-er, eposter, osv. - for å kunne kommunisere på tvers av organisasjoner og programvarepakker.

Autodesk: video om generativ design

2018

Generativ design gir deg muligheten til å generere ikke bare en håndfull, manuelt utviklede konsepter basert på programmeringen, men et titalls tusen, med romløsninger, arealer, volumer og 3D-modeller.

Proaktiv bruk av generativ design, kombinert med bearbeiding av de beste konseptene av tverrfaglige team resulterer i høyt ytende og svært spennende bygg for framtiden.

Videoen gir et kort innblikk i teknologien og bruken av den

GLAVA: Industrialisering av byggenæringen?
– Hva betyr det?

2020 - april

Adm direktør Jon Karlsen i Glava, om forretningsmodeller, industrialisering og tankesett, publisert i Bygg.no

Byggebransjen må lære seg å lage stykklista på forhånd!

SINTEF: Bygg- og anleggsbransjen må lære industrialisering av andre

2020 - April

Kompetanseoverføring fra andre bransjer blir viktig for industrialiseringen av bygg- og anleggsbransjen, ifølge en ny forskningsrapport.

Gjennomføringsmodell - ISO 19650

2020 - April

Artikkel i Nemitek, infomerer om BIM, PIM, AIM og Strukturert prosess.

Bakgrunn:

"For oss som jobber i BAE- næringen er det kjent at byggene i gjennomsnittlig koster omtrent 25 % mer enn de trenger å koste (Bygg 21). I tillegg går mange millioner tapt på urasjonell drift gjennom byggets livsløp."

Eksponentiell informasjonsteknologisk vekst tvinger frem nye gjennomførings- og forretningsmodeller.


Med det mener vi at informasjonsteknologien er moden nok til at noen kommer til å gjennomføre byggeprosjekter vesentlig billigere og smartere enn det som gjøres i dag. Når dette først og utprøvd og bevist, vil ikke dagens gjennomførings- og forretningsmodeller kunne konkurrere, og mange av dagens aktører står i fare for å bli «disruptet».


Håkon Reisvang I4 Technology
Roar Smelhus, 6CST

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS