Ressurser

FDV: hvordan definere krav som sikrer at driftsorganisasjon har nytte av BIM? AIM - Asset Information Model og Cobie

2020 - April

BIM har fått stor plass i arbeidet med digitalisering av bygg og anleggsbransjen. 
Det er imidlertid mer enn bare bygget som modelleres i BIM, bygget representerer en eiendel som beskrives som en "eiendelsmodell" - Asset Information Model AIM - og prosjektet gjennomføres ved bruk av en Prosjektinformasjonsmodell (PIM)
AIM-krav legger grunnlaget for krav til FDV-informasjon, og en ofte anvendt plattform for kravstilling og datafangst i prosjektgjennomføring er Cobie, en XML-kode som danner grunnlaget for programvarer som dRofus eksempelvis.
Strategisk bruk av Cobie kan redusere overleveringsfasen med inntil 96 %, forutsatt at de kravene som stilles til datafangsten matcher det behovet driftsorganisasjonen og driftssystemene har til informasjon og data.
Vi går videre inn i dette temaet i egne webinarer og arbeidsopplegg.

Verdibasert anskaffelse - Alliansekontrakter på Norsk

2020 - Februar

SCA Arbeider nå med utvikling av en norskspråklig avtalemal for Alliansekontrakter, tilpasset Norsk avtalerett. Dette er en av komponentene som skal sikre et effektivt og reelt samspill i gjennomføringen av moderne byggeprosjekter.

RIBA Plan of Works - verktøykasse

2020 - April

Scottish Futures Trust har publisert en svært god verktøykasse med sjekklister, maler og instruksjonsvideoer som gir et godt innblikk i relasjoner mellom Prosjektinformasjonsmodell (PIM), Asset informasjonsmodell (AIM/FDV), Bygningsinformasjonsmodell (BIM) og felles datamiljø - CDE

Design Sprint

2020 - April

En viktig forutsetning for å sikre at ditt nye prosjekt blir definert riktig, er å sikre at man avdekker behov, heller enn å fokusere på løsning.
Design Sprint som metode er et effektivt hjelpemiddel for å sikre at ulike muligheter og behov avdekkes raskt og effektivt

RIBA Plan of Works 2020 Veileder

2020 - Mars

RIBA Plan of Works 2020 har en forhistorie som strekker seg tilbake til 1963, og har vært sentral i moderniseringen og industrialiseringen av deler av Britisk bygg og anleggsbransje

Prosessbeskrivelsene og tilhørende verktøy anses som verdensledende p.t. 

Bygg21 Stegnormen

2020 - April

Stegnormen er avledet fra RIBA Plan of Works, og er en prosessbeskrivelse for alle byggeprosjekter. Bruk denne og RIBA POW for å strukturere dine egne prosjekter

Bygg21 Beste praksis og veiledere

2020 - April

Bygg21 har publisert en serie artikler som vil er nyttige hjelpemidler i din egen endringsprosess.

Les mer om disse her

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS