COBie-Picture-Two-Doors-and-Windows-01 S

FDV: hvordan definere krav som sikrer at driftsorganisasjon har nytte av BIM?

AIM - Asset Information Model og COBie

2020 - April

BIM har fått stor plass i arbeidet med digitalisering av bygg og anleggsbransjen. 

Det er imidlertid mer enn bare bygget som modelleres digitalt. 


Bygget representerer en eiendel som beskrives som en "eiendelsmodell"

- Asset Information Model (AIM)

- Og prosjektet gjennomføres ved bruk av en Prosjektinformasjonsmodell (PIM)

AIM-krav legger grunnlaget for FDV-informasjon, og en ofte anvendt plattform for kravstilling og datafangst i prosjektgjennomføring er COBie, en XML-kode som danner grunnlaget for programvarer som dRofus eksempelvis.

COBie kan kommunisere med IFC og vice versa. Men det er viktig å sikre kvaliteten på det som kommuniseres, heller enn å fokusere på kvantitet.

Og ikke minst er det viktig å stille krav som matcher informasjonsbehov.

Verdien av BIM-data er omspunnet med myter, og det er ikke slik at mest er best.

Store datamengder kan tvert om bidra til at man mister oversikt, og dermed mister kontroll på datakvalitet.

Strategisk bruk av Cobie kan redusere overleveringsfasen med inntil 96 %, forutsatt at de kravene som stilles til datafangsten matcher det behovet driftsorganisasjonen og driftssystemene har til informasjon og data.

Vi går videre inn i dette temaet i egne webinarer og arbeidsopplegg.

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS