Tid er ikke bestemt ennå | Sted er ikke bestemt ennå

Webinar: Endringsledelse og Innovasjonsledelse

Digitaliseringen resulterer i en helt annen måte å løse oppgavene på. Endringen i næringen må ledes aktivt ut fra de mulighetene ny teknologi og nye arbeidsmetoder gir. Innovasjonsledelse forankrer innovasjonene, mens endringsledelse sikrer at organisasjonen samlet gjøres i stand til å levere på ny

Tid og sted

Tid er ikke bestemt ennå
Sted er ikke bestemt ennå

Om arrangementet

Dele denne eventen

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS