Wed, Aug 12 | Webinar: lenke og påmelding kommer senere

Webinar: Alliansekontrakter - hvordan formalisere reell VDC

Vi tar for oss finlendernes erfaringer med Alliansekontrakter, og hvordan disse erfaringene kan brukes i Norges anskaffelseslovgivning. Vi tar for oss de viktigste prinsippene i denne typen anskaffelser.
Registreringen er lukket

Tid og sted

Aug 12, 2020, 12:00 PM – 2:00 PM GMT+2
Webinar: lenke og påmelding kommer senere

Om arrangementet

Alliansekontrakten og hvordan organisere effektivt samarbeid 

Prosjekter som gjennomføres med gode resultater og med lavt konfliktnivå kjennetegnes ved at aktørene har tillit til hverandre. Vi ser på hvordan avtaleverket kan støtte dette tillitsforholdet og kan belønne innovasjon og innsparinger heller enn å tilrettelegge for avvik og tillegg.

Vi arbeider konkret med et eksisterende avtaleverk som er tilpasset norsk avtalerett.

· Mekanismer og grunnprinsipper

· Praktisk anvendelse (prosjektstørrelse, kompleksitet, mv.)

· Erfaringer fra praktiske prosjekter (70-80 case fra Finland – utdrag fra disse)

· Nye kompetanser: Teamledelse, tverrfaglig prosessledelse

Format: webinar, 1,5 time

Registreringen er lukket

Dele denne eventen

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS