Kommende eventer

Webinar: FDV, Asset Information Model og BIM: hvordan effektivisere overleveringen
Tid er ikke bestemt ennå
Webinar: Link og invitasjon publiseres
Tid er ikke bestemt ennå
Webinar: Link og invitasjon publiseres
Overleveringsfasen kan reduseres med 96 %, i følge US Army Corps of Engineers. Men dette krever at prosjektet samler opp strukturert informasjon fra start. Asset Information Model (AIM) kan kobles med BIM via IFC.
Del
Webinar: Endringsledelse og Innovasjonsledelse
Tid er ikke bestemt ennå
Sted er ikke bestemt ennå
Tid er ikke bestemt ennå
Sted er ikke bestemt ennå
Digitaliseringen resulterer i en helt annen måte å løse oppgavene på. Endringen i næringen må ledes aktivt ut fra de mulighetene ny teknologi og nye arbeidsmetoder gir. Innovasjonsledelse forankrer innovasjonene, mens endringsledelse sikrer at organisasjonen samlet gjøres i stand til å levere på ny
Del
Webinar: Digital informasjonsflyt
Tid er ikke bestemt ennå
Sted er ikke bestemt ennå
Tid er ikke bestemt ennå
Sted er ikke bestemt ennå
BIM-modellen er en aktiv database som kan kobles med andre systemer for å gi bedre kontroll. Vi ser på hvordan Prosjektinformasjon, Bygningsinformasjon og FDV/Eiendelsinformasjon utvikles fra strategifasen til overlevering
Del
Digi-AEC, Kukkola, Finland, Workshop
Tue, Nov 10
Kukkolankatu
Nov 10, 12:00 PM – 4:00 PM
Kukkolankatu, Kukkolankatu, 33400 Tampere, Finland
Vi oppsummerer og konkretiserer det vi har lært til nå i programmet, med sikte på å realisere konkrete læringsarenaer og pilotprosjekter
Del
Digi-AEC Piteå, Sverige, Workshop
Tue, Sep 22
Piteå kommune
Sep 22, 12:00 PM – 4:00 PM
Piteå kommune, Piteå kommune, Sverige
Vi bistår Digi-AEC-prosjektet med faginnhold innen temaet digital overlevering av data fra prosjektet (PIM/BIM) til FDV (AIM)
Del
Samhandling gjennom digitale verktøy
Wed, Sep 16
Webinar, link publiseres
Sep 16, 12:00 PM – 1:30 PM
Webinar, link publiseres
Med stadig økende krav om papirløse byggeplasser vokser behovet for digitale løsninger innenfor planlegging og prosjektering. Vi introduserer metodikk og verktøy
Del
Å lede ICE sessions - Samtidig prosjektering
Tue, Sep 15
Webinar
Sep 15, 12:00 PM – 1:20 PM
Webinar
Dette kurset tar for seg utfordringene ved gjennomføring av tverrfaglige prosjekteringsmøter (ICE, VDC, BigRoom) og gir deg innsikt, metoder og verktøy for å designe og lede disse effektivt.
Del
Webinar: Kreativitetsledelse i prosjektutvikling
Mon, Aug 31
Webinar
Aug 31, 7:00 PM
Webinar
Hvorfor og hvordan utfordre etablerte løsninger og sannheter i prosjekteringen? Utvikling skjer som regel ved at etablerte løsninger og tankesett utfordres og nytenkning blir til en vesentlig suksessfaktor.
Del
Webinar: Industrialisering og tidlig involvering av leverandører
Thu, Aug 27
Webinar
Aug 27, 12:00 PM – 2:00 PM
Webinar
Tidlig involvering av underleverandører er en viktig del av tverrfaglig prosjektering. Vi ser på hvordan dette resulterer i høyt presterende bygg.
Del
Webinar: Strategisk definisjon og Prosjektdefinisjon
Tue, Aug 18
Påmeldingsdetaljer legges ut senere
Aug 18, 7:00 PM
Påmeldingsdetaljer legges ut senere
Hvordan kan byggherre bestille effektiv prosjektleveranse? Hvordan kan byggherre sikre seg at systemene i bygget fungerer, og nødvendig informasjon overleveres i overleveringsfasen? Vi ser på virkemidler for å få dette til
Del
Webinar: Alliansekontrakter - hvordan formalisere reell VDC
Wed, Aug 12
Webinar: lenke og påmelding kommer senere
Aug 12, 12:00 PM – 2:00 PM GMT+2
Webinar: lenke og påmelding kommer senere
Vi tar for oss finlendernes erfaringer med Alliansekontrakter, og hvordan disse erfaringene kan brukes i Norges anskaffelseslovgivning. Vi tar for oss de viktigste prinsippene i denne typen anskaffelser.
Del
Webinar - ÅKP: Dataflyt i effektive byggeprosjekter
Tue, Jun 30
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 30, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
Webinar - ÅKP: Industrialisering og samtidig prosjektering
Thu, Jun 25
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 25, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
Webinar - ÅKP: Industrialisering og digitale verktøy
Wed, Jun 24
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 24, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
Webinar - ÅKP: Samtidig prosjektering og BIM
Thu, Jun 18
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 18, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
Webinar: Digi-AEC project - BIM based industralisation
Wed, Jun 17
Webinar
Jun 17, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar
The main focus for Webinar 2 is how to use digital tools to support industrialisation, using BIM, PIM and AIM as platforms for including specialist supplier knowledge in the design and build stages -and to support prefabrication and supply chain management on site
Del
Webinar - ÅKP: Konseptutvikling og tverrfaglig prosjektering
Tue, Jun 16
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 16, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
Webinar: Digi-AEC project - Strategy, Project definition: -laying the terms for efficient project execution
Mon, Jun 15
Webinar
Jun 15, 12:00 PM – 1:00 PM
Webinar
2 webinar series: The main focus for Webinar 1 is how the building owners establish collaborative, value based project teams: enabling VDC
Del
Webinar - ÅKP: Verdibasert prosjektutvikling
Thu, Jun 11
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 11, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
Webinar - ÅKP: Prosesskartet for byggeprosjekter: rammeverket for effektivisering
Tue, Jun 09
Webinar - påmelding via ÅKP
Jun 09, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
Webinar - påmelding via ÅKP
Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
Del
 

Tjenester

Endringsledelse er en vesentlig del av digitaliseringen av bygg og anleggsbransjen

Vi bistår hele veien, fra innledende kompetansetiltak, til innovasjonsledelse, prosessledelse og fasilitering i konkrete prosjekter, i samarbeid med proaktive samarbeidspartnere

 
Bildeprofil-04.jpg
Energieffektivitet Konsultasjon

Kurs, workshops og kompetansetilbud

Vi introduserer rammeverk og struktur - slik at du kan planlegge og gjennomføre effektive byggeprosjekter.


Vi legger grunnlaget for direkte erfaringsoverføring fra prosjekter som har oppnådd vesentlige besparelser og forbedringer, internasjonalt

Prosess-, innovasjons- og endringsledelse i prosjekter

Vi assisterer ditt prosjekt for å sikre en varig endring ved direkte oppfølging.
Våre rådgivere og samarbeidspartnere vil bistå i bruk av visualiseringsteknologi i konseptutvikling og prosjektering, i avtalerett inkudert alliansekontrakter, i industrialisering og automasjon av produksjon, samt innen digital dataflyt i prosjektet mellom prosjektoppfølging, BIM og FDV

Om oss

Vi bistår i utviklingen av den framtidige byggenæringen

Vi støtter byggherrer og byggeprosjekter fra strategifasen - for å sikre en effektiv gjennomføring.


Videre støtter vi en samlet bygg og anleggsnæring i en reell, digitalt drevet industrialisering.


Selskapet tilbyr rådgivning innen produktutvikling, innovasjonsledelse, IKT innen bygg og anlegg, prosessledelse og prosjektledelse.


Vi samarbeider med internasjonale, operative ressurser innen avtalerett, prosjektering og samhandlingsteknologi rettet mot bransjen.

Vi ønsker å bistå en framtidsrettet bygg og anleggsnæring med å etablere gode arbeidsmetoder i et rammeverk som gir grunnlag for læringslooper, erfaringsdeling og gevinstrealisering - ved å lære direkte fra de beste prosjektene internasjonalt

 

Kontakt oss

Kunnskapsparken
Markedsgata 3
9506 Alta

+47 95 89 88 58

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS