Kommende eventer

 • Tid er ikke bestemt ennå
  Webinar: Link og invitasjon publiseres
  Tid er ikke bestemt ennå
  Webinar: Link og invitasjon publiseres
  Overleveringsfasen kan reduseres med 96 %, i følge US Army Corps of Engineers. Men dette krever at prosjektet samler opp strukturert informasjon fra start. Asset Information Model (AIM) kan kobles med BIM via IFC.
  Del
 • Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  Digitaliseringen resulterer i en helt annen måte å løse oppgavene på. Endringen i næringen må ledes aktivt ut fra de mulighetene ny teknologi og nye arbeidsmetoder gir. Innovasjonsledelse forankrer innovasjonene, mens endringsledelse sikrer at organisasjonen samlet gjøres i stand til å levere på ny
  Del
 • Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  BIM-modellen er en aktiv database som kan kobles med andre systemer for å gi bedre kontroll. Vi ser på hvordan Prosjektinformasjon, Bygningsinformasjon og FDV/Eiendelsinformasjon utvikles fra strategifasen til overlevering
  Del
 • tir. 10. nov.
  Kukkolankatu
  10. nov. 2020, 12:00 – 16:00
  Kukkolankatu, Kukkolankatu, 33400 Tampere, Finland
  Vi oppsummerer og konkretiserer det vi har lært til nå i programmet, med sikte på å realisere konkrete læringsarenaer og pilotprosjekter
  Del
 • tir. 22. sep.
  Piteå kommune
  22. sep. 2020, 12:00 – 16:00
  Piteå kommune, Piteå kommune, Sverige
  Vi bistår Digi-AEC-prosjektet med faginnhold innen temaet digital overlevering av data fra prosjektet (PIM/BIM) til FDV (AIM)
  Del
 • ons. 16. sep.
  Webinar, link publiseres
  16. sep. 2020, 12:00 – 13:30
  Webinar, link publiseres
  Med stadig økende krav om papirløse byggeplasser vokser behovet for digitale løsninger innenfor planlegging og prosjektering. Vi introduserer metodikk og verktøy
  Del
 • 15. sep. 2020, 12:00 – 13:20
  Webinar
  Dette kurset tar for seg utfordringene ved gjennomføring av tverrfaglige prosjekteringsmøter (ICE, VDC, BigRoom) og gir deg innsikt, metoder og verktøy for å designe og lede disse effektivt.
  Del
 • 31. aug. 2020, 19:00
  Webinar
  Hvorfor og hvordan utfordre etablerte løsninger og sannheter i prosjekteringen? Utvikling skjer som regel ved at etablerte løsninger og tankesett utfordres og nytenkning blir til en vesentlig suksessfaktor.
  Del
 • 27. aug. 2020, 12:00 – 14:00
  Webinar
  Tidlig involvering av underleverandører er en viktig del av tverrfaglig prosjektering. Vi ser på hvordan dette resulterer i høyt presterende bygg.
  Del
 • tir. 18. aug.
  Påmeldingsdetaljer legges ut senere
  18. aug. 2020, 19:00
  Påmeldingsdetaljer legges ut senere
  Hvordan kan byggherre bestille effektiv prosjektleveranse? Hvordan kan byggherre sikre seg at systemene i bygget fungerer, og nødvendig informasjon overleveres i overleveringsfasen? Vi ser på virkemidler for å få dette til
  Del
 • ons. 12. aug.
  Webinar: lenke og påmelding kommer senere
  12. aug. 2020, 12:00 – 14:00 CEST
  Webinar: lenke og påmelding kommer senere
  Vi tar for oss finlendernes erfaringer med Alliansekontrakter, og hvordan disse erfaringene kan brukes i Norges anskaffelseslovgivning. Vi tar for oss de viktigste prinsippene i denne typen anskaffelser.
  Del
 • tir. 30. jun.
  Webinar - påmelding via ÅKP
  30. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • tor. 25. jun.
  Webinar - påmelding via ÅKP
  25. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • ons. 24. jun.
  Webinar - påmelding via ÅKP
  24. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • tor. 18. jun.
  Webinar - påmelding via ÅKP
  18. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • 17. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar
  The main focus for Webinar 2 is how to use digital tools to support industrialisation, using BIM, PIM and AIM as platforms for including specialist supplier knowledge in the design and build stages -and to support prefabrication and supply chain management on site
  Del
 • tir. 16. jun.
  Webinar - påmelding via ÅKP
  16. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • 15. jun. 2020, 12:00 – 13:00
  Webinar
  2 webinar series: The main focus for Webinar 1 is how the building owners establish collaborative, value based project teams: enabling VDC
  Del
 • tor. 11. jun.
  Webinar - påmelding via ÅKP
  11. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • 09. jun. 2020, 12:00 – 13:00 CEST
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 

Tjenester

Endringsledelse er en vesentlig del av digitaliseringen av bygg og anleggsbransjen

Vi bistår hele veien, fra innledende kompetansetiltak, til innovasjonsledelse, prosessledelse og fasilitering i konkrete prosjekter, i samarbeid med proaktive samarbeidspartnere

 
Bildeprofil-04.jpg
Energieffektivitet Konsultasjon

Kurs, workshops og kompetansetilbud

Vi introduserer rammeverk og struktur - slik at du kan planlegge og gjennomføre effektive byggeprosjekter.


Vi legger grunnlaget for direkte erfaringsoverføring fra prosjekter som har oppnådd vesentlige besparelser og forbedringer, internasjonalt

Prosess-, innovasjons- og endringsledelse i prosjekter

Vi assisterer ditt prosjekt for å sikre en varig endring ved direkte oppfølging.
Våre rådgivere og samarbeidspartnere vil bistå i bruk av visualiseringsteknologi i konseptutvikling og prosjektering, i avtalerett inkudert alliansekontrakter, i industrialisering og automasjon av produksjon, samt innen digital dataflyt i prosjektet mellom prosjektoppfølging, BIM og FDV

Om oss

Vi bistår i utviklingen av den framtidige byggenæringen

Vi støtter byggherrer og byggeprosjekter fra strategifasen - for å sikre en effektiv gjennomføring.


Videre støtter vi en samlet bygg og anleggsnæring i en reell, digitalt drevet industrialisering.


Selskapet tilbyr rådgivning innen produktutvikling, innovasjonsledelse, IKT innen bygg og anlegg, prosessledelse og prosjektledelse.


Vi samarbeider med internasjonale, operative ressurser innen avtalerett, prosjektering og samhandlingsteknologi rettet mot bransjen.

Vi ønsker å bistå en framtidsrettet bygg og anleggsnæring med å etablere gode arbeidsmetoder i et rammeverk som gir grunnlag for læringslooper, erfaringsdeling og gevinstrealisering - ved å lære direkte fra de beste prosjektene internasjonalt

 

Kontakt oss

Kunnskapsparken
Markedsgata 3
9506 Alta

+47 95 89 88 58

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS