Kommende eventer

 • Webinar: FDV, Asset Information Model og BIM: hvordan effektivisere overleveringen
  Tid er ikke bestemt ennå
  Webinar: Link og invitasjon publiseres
  Tid er ikke bestemt ennå
  Webinar: Link og invitasjon publiseres
  Overleveringsfasen kan reduseres med 96 %, i følge US Army Corps of Engineers. Men dette krever at prosjektet samler opp strukturert informasjon fra start. Asset Information Model (AIM) kan kobles med BIM via IFC.
  Del
 • Webinar: Endringsledelse og Innovasjonsledelse
  Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  Digitaliseringen resulterer i en helt annen måte å løse oppgavene på. Endringen i næringen må ledes aktivt ut fra de mulighetene ny teknologi og nye arbeidsmetoder gir. Innovasjonsledelse forankrer innovasjonene, mens endringsledelse sikrer at organisasjonen samlet gjøres i stand til å levere på ny
  Del
 • Webinar: Digital informasjonsflyt
  Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  Tid er ikke bestemt ennå
  Sted er ikke bestemt ennå
  BIM-modellen er en aktiv database som kan kobles med andre systemer for å gi bedre kontroll. Vi ser på hvordan Prosjektinformasjon, Bygningsinformasjon og FDV/Eiendelsinformasjon utvikles fra strategifasen til overlevering
  Del
 • Digi-AEC, Kukkola, Finland, Workshop
  Tue, Nov 10
  Kukkolankatu
  Nov 10, 2020, 12:00 PM – 4:00 PM
  Kukkolankatu, Kukkolankatu, 33400 Tampere, Finland
  Vi oppsummerer og konkretiserer det vi har lært til nå i programmet, med sikte på å realisere konkrete læringsarenaer og pilotprosjekter
  Del
 • Digi-AEC Piteå, Sverige, Workshop
  Tue, Sep 22
  Piteå kommune
  Sep 22, 2020, 12:00 PM – 4:00 PM
  Piteå kommune, Piteå kommune, Sverige
  Vi bistår Digi-AEC-prosjektet med faginnhold innen temaet digital overlevering av data fra prosjektet (PIM/BIM) til FDV (AIM)
  Del
 • Samhandling gjennom digitale verktøy
  Wed, Sep 16
  Webinar, link publiseres
  Sep 16, 2020, 12:00 PM – 1:30 PM
  Webinar, link publiseres
  Med stadig økende krav om papirløse byggeplasser vokser behovet for digitale løsninger innenfor planlegging og prosjektering. Vi introduserer metodikk og verktøy
  Del
 • Å lede ICE sessions - Samtidig prosjektering
  Tue, Sep 15
  Webinar
  Sep 15, 2020, 12:00 PM – 1:20 PM
  Webinar
  Dette kurset tar for seg utfordringene ved gjennomføring av tverrfaglige prosjekteringsmøter (ICE, VDC, BigRoom) og gir deg innsikt, metoder og verktøy for å designe og lede disse effektivt.
  Del
 • Webinar: Kreativitetsledelse i prosjektutvikling
  Mon, Aug 31
  Webinar
  Aug 31, 2020, 7:00 PM
  Webinar
  Hvorfor og hvordan utfordre etablerte løsninger og sannheter i prosjekteringen? Utvikling skjer som regel ved at etablerte løsninger og tankesett utfordres og nytenkning blir til en vesentlig suksessfaktor.
  Del
 • Webinar: Industrialisering og tidlig involvering av leverandører
  Thu, Aug 27
  Webinar
  Aug 27, 2020, 12:00 PM – 2:00 PM
  Webinar
  Tidlig involvering av underleverandører er en viktig del av tverrfaglig prosjektering. Vi ser på hvordan dette resulterer i høyt presterende bygg.
  Del
 • Webinar: Strategisk definisjon og Prosjektdefinisjon
  Tue, Aug 18
  Påmeldingsdetaljer legges ut senere
  Aug 18, 2020, 7:00 PM
  Påmeldingsdetaljer legges ut senere
  Hvordan kan byggherre bestille effektiv prosjektleveranse? Hvordan kan byggherre sikre seg at systemene i bygget fungerer, og nødvendig informasjon overleveres i overleveringsfasen? Vi ser på virkemidler for å få dette til
  Del
 • Webinar: Alliansekontrakter - hvordan formalisere reell VDC
  Wed, Aug 12
  Webinar: lenke og påmelding kommer senere
  Aug 12, 2020, 12:00 PM – 2:00 PM GMT+2
  Webinar: lenke og påmelding kommer senere
  Vi tar for oss finlendernes erfaringer med Alliansekontrakter, og hvordan disse erfaringene kan brukes i Norges anskaffelseslovgivning. Vi tar for oss de viktigste prinsippene i denne typen anskaffelser.
  Del
 • Webinar - ÅKP: Dataflyt i effektive byggeprosjekter
  Tue, Jun 30
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 30, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • Webinar - ÅKP: Industrialisering og samtidig prosjektering
  Thu, Jun 25
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 25, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • Webinar - ÅKP: Industrialisering og digitale verktøy
  Wed, Jun 24
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 24, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • Webinar - ÅKP: Samtidig prosjektering og BIM
  Thu, Jun 18
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 18, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • Webinar: Digi-AEC project - BIM based industralisation
  Wed, Jun 17
  Webinar
  Jun 17, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar
  The main focus for Webinar 2 is how to use digital tools to support industrialisation, using BIM, PIM and AIM as platforms for including specialist supplier knowledge in the design and build stages -and to support prefabrication and supply chain management on site
  Del
 • Webinar - ÅKP: Konseptutvikling og tverrfaglig prosjektering
  Tue, Jun 16
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 16, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • Webinar: Digi-AEC project - Strategy, Project definition: -laying the terms for efficient project execution
  Mon, Jun 15
  Webinar
  Jun 15, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM
  Webinar
  2 webinar series: The main focus for Webinar 1 is how the building owners establish collaborative, value based project teams: enabling VDC
  Del
 • Webinar - ÅKP: Verdibasert prosjektutvikling
  Thu, Jun 11
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 11, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 • Webinar - ÅKP: Prosesskartet for byggeprosjekter: rammeverket for effektivisering
  Tue, Jun 09
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Jun 09, 2020, 12:00 PM – 1:00 PM GMT+2
  Webinar - påmelding via ÅKP
  Kompetansetilbud til bygg og anleggsbransjen i Møre og Romsdal, I samarbeid med ÅKP
  Del
 

Tjenester

Endringsledelse er en vesentlig del av digitaliseringen av bygg og anleggsbransjen

Vi bistår hele veien, fra innledende kompetansetiltak, til innovasjonsledelse, prosessledelse og fasilitering i konkrete prosjekter, i samarbeid med proaktive samarbeidspartnere

 
Bildeprofil-04.jpg
Energieffektivitet Konsultasjon

Kurs, workshops og kompetansetilbud

Vi introduserer rammeverk og struktur - slik at du kan planlegge og gjennomføre effektive byggeprosjekter.


Vi legger grunnlaget for direkte erfaringsoverføring fra prosjekter som har oppnådd vesentlige besparelser og forbedringer, internasjonalt

Prosess-, innovasjons- og endringsledelse i prosjekter

Vi assisterer ditt prosjekt for å sikre en varig endring ved direkte oppfølging.
Våre rådgivere og samarbeidspartnere vil bistå i bruk av visualiseringsteknologi i konseptutvikling og prosjektering, i avtalerett inkudert alliansekontrakter, i industrialisering og automasjon av produksjon, samt innen digital dataflyt i prosjektet mellom prosjektoppfølging, BIM og FDV

Om oss

Vi bistår i utviklingen av den framtidige byggenæringen

Vi støtter byggherrer og byggeprosjekter fra strategifasen - for å sikre en effektiv gjennomføring.


Videre støtter vi en samlet bygg og anleggsnæring i en reell, digitalt drevet industrialisering.


Selskapet tilbyr rådgivning innen produktutvikling, innovasjonsledelse, IKT innen bygg og anlegg, prosessledelse og prosjektledelse.


Vi samarbeider med internasjonale, operative ressurser innen avtalerett, prosjektering og samhandlingsteknologi rettet mot bransjen.

Vi ønsker å bistå en framtidsrettet bygg og anleggsnæring med å etablere gode arbeidsmetoder i et rammeverk som gir grunnlag for læringslooper, erfaringsdeling og gevinstrealisering - ved å lære direkte fra de beste prosjektene internasjonalt

 

Kontakt oss

Kunnskapsparken
Markedsgata 3
9506 Alta

+47 95 89 88 58

 

©2020 Smart Construction Academy AS   
Visjona AS